Maatschappelijk verantwoord én betrokken ondernemen

Adjust2 werkt met mensen die verrijkt zijn door hun handicap. Daar plukt u de vruchten van. U krijgt commerciële, administratieve of managementondersteuning van mensen die ongekend gemotiveerd, betrokken, leergierig en enthousiast zijn. De ‘beperking’ is voor ons dus juist een waardevol, sterk en bewezen verkoopargument. Maar het mes snijdt aan twee kanten. U maakt niet alleen gebruik van een gemotiveerd team, u  maakt ook aantoonbaar dat MVO een essentieel aspect is van uw organisatie. Dit kan voor overheden, maar ook voor grote internationale organisaties, een bepalend argument zijn om met u samen te werken.

MVO bij aanbestedingen

Door de talenten van mensen met een handicap optimaal te ontwikkelen en in te zetten, wordt de maatschappij verrijkt. Dat kan niet zonder uw medewerking. Door werk uit te besteden aan ons team, draagt u bij aan maatschappelijk bewust ondernemen.

Hoe werkt dit? Publieke organisaties plaatsen opdrachten volgens bepaalde (Europese) procedures op de markt. Bij deze aanbestedingsprocedures wordt veel belang gehecht aan de mate waarin u als organisatie gecommitteerd bent aan Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Publieke organisaties gunnen de opdracht aan het bedrijf wiens inschrijving het beste tegemoet komt de gestelde eisen en wensen. Door gebruik te maken van de diensten van Adjust2, kunt u aantonen dat MVO een belangrijk én werkend onderdeel is van uw bedrijfsstrategie.  Deze  ‘social return’ kan een doorslaggevend argument zijn bij  aanbestedingsprocedures.

Participatiewet voor bedrijven

De overheid heeft met het bedrijfsleven afgesproken dat er meer gedaan wordt voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. De zogenaamde Participatiewet is een regeling voor mensen die een opstap nodig hebben naar de arbeidsmarkt. Het doel is om in 2026 in totaal 100.000 banen te realiseren voor mensen met een ziekte of handicap. Dit doel is vastgelegd in de banenafspraak.

Wat betekent dat voor uw bedrijf? Door het uitbesteden van taken aan werknemers van Adjust2, voldoet u aan de Participatiewetrichtlijnen voor bedrijven met meer dan 25 werknemers. Dat bekent dat u geen mensen met een handicap in dienst hoeft te nemen, maar wel gebruik kan maken van de talenten en kennis van onze gemotiveerde werknemers. Voor taken waarbij u nu hulp nodig heeft, maar die kunnen wisselen in de toekomst.  Zo krijgt u altijd de ondersteuning waar uw bedrijf behoefte aan heeft,  voldoet u bovendien aan de nieuwe wetgeving én blijft u maatschappelijk betrokken.

Wilt u meer weten over MVO of hoe wij u helpen met het voldoen aan de Participatiewet? Neem dan contact met ons op.